Måndag är vilodag för hundarna. Men lite träning blir det i alla fall på promenaderna. I morse körde jag lite inkallning med både röst och pipa. Kallade också in dom en och en.
Tänkte göra en utvärdering av träningen förra veckan och en ny plan för den här.

Sabina:

Platsliggning
Status: Ett moment som legat vilande men när vi körde sist så klarade Sabina dold platsliggning med svåra störningar och lång tid.
Veckans mål:
 Göra en platsliggning på gruppträning för att testa av att den fortfarande fungerar.

Resultat: Uppfyllt ,en platsliggning genomförd med bra resultat
Fritt följ

Status: Svajar i position och sätter sig snett i halter. Ingång tar Sabina säkert 3 steg.
Veckans mål: fokusera på attityd och position i transporter. Sabina ska kunna gå 10 stek rakt fram och hålla position. Ingångsträning ska Sabina ta 5 steg.

Resultat: Sabina håller inte position med kontakt 10 steg, snarare 4 men vi har tränat. Ingången tar Sabina 5 steg Alltså delvis uppfylt
Läggande

Status:  Momentet är klart
Veckans mål: Tränas inte denna vecka
Inkallning med ställande
Status: På längre avstånd så tar Sabina inte stå-kommandot. Har börjat om.
Veckans mål: Jobbar med frivilligt stå i baklängesmarch. Målet är att Sabina ska kunna stanna när jag ökar farten.

Resultat: Inte tränat
Rutan:

Status: Tränar med godisskål där jag lägger godis i skålen medan Sabina ser på från kort avstånd.
Veckans mål: Ska kunna springa rakt mot skålen från längre avstånd när Sabina sett att jag lagt i godis.

Resultat: Springer rakt mot skålen även när Sabina inte sett godis läggas ut.
Apportering

Status: Momentet fungerar i de olika delarna men Sabina tuggar på apporten

Veckans mål: Tränar håll fast och målet för veckan är att kunna hålla 10 s utan tugg.

Resultat: Håller fast utan tugg i 5 s

Hopp

Status:Färdigt moment

Veckans mål: Ingen träning
Fjärr

Status: Färdigt moment
Veckans mål: Testa av att momentet fortfarande fungerar

Resultat:Visade sig att det inte alls fungerar med sitt efter ligg. Har punkttränat det endast men momentet behöver uppfrächningFreddie
Platsliggning

Status: Kan lägga sig vid min sida och ligga kvar när jag står 1 m ifrån.
Veckans mål: Träna läggande vid sidan och att ligga kvar 5 s

Resultat: Lägger sig inte frivilligt vid sidan utan där måste jag jobba in honom igen. Men om jag säger ligg när han sitter vid sidan lägger Freddie sig i slow-motion. Mera frivillig träning behövs.
Tandvisning  

Status: Klarar att jag tittar och att sitta still när främmande kommer och hälsar på mig och klappar på huvudet med godis i öppen hand (omvänt lockande).

Veckans mål: Ska klara att figurant kommer fram utan godis i handen och tar fram godis ur fickan.

Resultat: Klarar av veckans mål + att figurant kan lyfta lite på läppen.
Linförighet

Status: Kan gå baklänges och ta kontakt. Kan komma upp i position och så börjar ingångarna sitta.

Veckans mål: Gå med fokus unger baklänges march i 5 steg. Komma rätt i position vid ingång.

Resultat: Klarar max 3-4 steg i baklängse march. Kommer rätt i position vid ingång
Läggande

Status: Har stimuluskontroll på ligg framför när jag står still.

Veckans mål: Börja få lägganden när jag trampar på stället.

Resultat: Har tränat frivilliga lägganden med störning istället
Inkallning

Status: Kan sitta kvar, kan komma men avslutet saknas

Veckans mål: Jobba med ingångarna, se linförighet.

Resultat:Ingångarna är fina
Ställande

Status: Ställer sig frivilligt men jobbar med att bli i position

Veckans mål: få ett stadigare stå utan tramp.

Resultat: Ställandet blir bättre och bättre
Apportering

Status: Har börjat träna håll fast, kan hålla några sekunder

Veckans mål: Ska kunna hålla 10 s.

Resultat: Kan hålla max 5 s
Hopp

Status: Kan springa mellan 2 figgar genom ett hinder

Veckans mål: Ingen träning på detta denna vecka.

Sabina:

Platsliggning
Status: Klarar att ligga med mig synlig i 3 min och med störningar

Veckans mål:  Göra en dold platsliggning på gruppträning.
Fritt följ , transport

Status: Svajar i position och sätter sig snett i halter. Håller inte kontakt hela tiden.

Veckans mål: Kunna gå med kontakt i 10 steg och inte släppa i starten.

Fritt följ, ingång

StatusIngång tar Sabina säkert 5 steg.
Veckans mål: 
 Ingångsträning ska Sabina ta 7 steg.
Läggande

Status:  Momentet är klart
Veckans mål: Tränas inte denna vecka
Inkallning med ställande
Status: På längre avstånd så tar Sabina inte stå-kommandot. Har börjat om.
Veckans mål: Ingen träning denna vecka

Rutan:

Status: Sabina springer från långt avstånd när hon sett godis läggas ut och kort avstånd när hon inte sett.

Veckans mål: Springa till skålen fast Sabina inte sett godiset läggas ut.

Apportering

Status: Kan hålla en vittringspinne 5 s utan tugg

Veckans mål: Tränar håll fast och målet för veckan är att kunna hålla 10 s utan tugg.

Hopp

Status:Färdigt moment

Veckans mål: Ingen träning
Fjärr

Status: Sätter sig inte upp på kommando
Veckans mål: Träna många uppsitt på promenader innan momentet testas av igen
Freddie
Platsliggning

Status: Freddie lägger sig på kommando men långsamt. Kör vi frivilligt svänger han ut.

Veckans mål: Få frivilliga snabba lägganden vid sidan

Tandvisning  

Status: Kan sitta medan fig går fram, tar på läppen och plockar upp godis.

Veckans mål: Ska klara att figurant kommer fram tar på läppen och pratar.
Linförighet, transport:

Status: Kan gå baklänges och ta kontakt.

Veckans mål: Hålla kontakt 5 steg.

Ingång:

Status: Kan komma upp i position och så börjar ingångarna sitta.

Veckans mål:  Komma rätt i position vid ingång i de flesta fallen.
Läggande

Status: Har stimuluskontroll på ligg framför när jag står still.

Veckans mål: Börja få lägganden när jag trampar på stället.
Inkallning

Status: Kan sitta kvar, kan komma men avslutet saknas

Veckans mål: Jobba med ingångarna, se linförighet.Kalla in från sittande och olika avstånd.
Ställande

Status: Ställer sig frivilligt men jobbar med att bli i position

Veckans mål: få ett stadigare stå utan tramp.
Apportering

Status: Har börjat träna håll fast, kan hålla några sekunder

Veckans mål: Ska kunna hålla 10 s.
Hopp

Status: Kan springa mellan 2 figgar genom ett hinderVeckans mål: Ingen träning på detta denna vecka.