Då Sabina mer och mer tappar intresset och motivationen för att leta kantareller har det tjatats hemma att jag ska lära Freddie hitta det gula guldet. Jag har avstått för dels tycker jag det är Sabinas jobb och en rolig sysselsättning, dels tror jag det blir väl fuskigt att lära Freddie hitta. Men det är bra ibland att ta hjälp av hundnosen så nu har jag bestämt att det ska bli sommarens projekt. Sabina tränade jag efter Anders Hallgrens bok men med Freddie tänkte jag testa på egen hand med inspiration från specialsök. Sen tänkte jag låta den som vill följa projektet här i bloggen.

Till att börja med ska man ha ett mål och mitt lyder:
Freddie ska på kommando ”kantarell” söka av ett område på ca 10*10 m runt mig. Hittar han kantarell ska han sätta sig för att markera.

Förkunskaper: Sätta sig frivilligt, sitta kvar, söka inom ett litet område

Kriterieplan:

  1. Sätta sig när det doftar kantarell inomhus (här tänker jag anväda mig av upp-o-ned-vända blomkrukor)
  2. Att vid 2 krukor där den ena har en kantarell sätta sig vid rätt.
  3. Flytta runt 2 krukor och F ska markera rätt
  4. Lägg till 3 krukor
  5. Flytta ut p gräsmattan och upprepa 1-4
  6. Flytta ut i skogen och upprepa 1-4
  7. Få Freddie markera utan kruka, om det behövs gå över till tesil
  8. Markera på live-kantareller
Så nu gäller det bara att hitta några svampar och sätta igång. Synpunkter på kriterieplanen emottages tacksamt.