Förklaringar till de ord och uttryck som förekommer i olika hundsporter och träning.

Klickerträning:
Positiv förstärkning, man tillför något som gör att hunden gärna förhoppningsvis gör om beteendet, någon form av belöning alltså.
Negativ förstärkning, man tillför ett obehag som gör att hunden förhoppningsvis inte gör om beteendet igen, kan kallas korrigering.
Positivt straff, man upphör med något som är obehagligt för hunden, t ex nyper i örat tills den tar apporten i munnen.
Negativt straff, man tar ifrån hunden något den gärna vill ha, t ex vänder och går åt andra hållet om hunden drar i kopplet.
Kriterier, något hunden måste göra för att bli belönad.
Externbelöning, en belöning som inte finns hos föraren utan hunden får springa till den efter att den fått belöningssignal.
Target, något hunden ska gå eller springa till och nudda, antingen med tassen och då kallar man det tasstarget, eller med nosen och kallas det nostarget. Detta ”något” kan vara en musmatta, burklock, pinne, post-it lapp, finger, handflata eller något annat lämpligt.
Doggi-zen, ett lite flummigt ord för självkontroll. Bygger på principen att det man vill ha måste man vänta på. Väldigt bra att använda i jaktträningen när man tränar stadga. T ex om man kastar en dummy och hunden sticker före kommando försvinner dummyn och hunden får ingen belöning för att den stack.
Belöningsplacering, man placerar belöningen på ett fiffigt sätt för att underlätta för hunden att upprepa och förbättra utförandet av momentet. Exempelvis så kan man ge godis vänster om hundens huvud vid fot-träning för att få hunden att vrida in rumpan.
Stimuluskontroll, i klickerträning jobbar man mycket med frivilliga beteenden utan att man säger vad hunden ska göra. Men när hunden utför ett beteende som man vill ha det lägger man på ett kommandoord för beteendet. Man lär sedan hunden att bara utföra beteendet när den fått kommando.
Mappar är ett system som gör att man får ordning i beteendena och att träningen blir effektivare. En mapp ”innehåller” alla moment som utförs i mappens position. T ex i framförmappen ingår alla moment hunden utför framför föraren. I avståndsmappen ingår alla beteenden som hunden utför en bit från föraren. Om man varje gång man tränar låter hunden göra momenten i en viss ordning kan man enkelt ”bläddra” sig fram till det beteende man önskar träna. Jag har i framförmappen ordningen ingång-stå-ligg-sitt, därmed är ingång högst upp i mappen och det beteende som hunden oftast utför. Vill jag träna ligg så får den göra några ingångar och några stå först. Fördelen med detta är att hunden inte utför en massa olika beteenden på måfå utan vet alltid mönstret vilket minskar frustration. 

Jaktträning
Markering, en apport som hunden ska se när den faller och ta sig till området där den föll med hjälp av minnesbilden.
Linjetag, hunden ska springa rakt fram i riktningen som föraren anger.
Dummy, sandfylld canvaspåse som används som apportobjekt vid apporteringsträning.
Stoppsignal, en visselsignal där hunden genast ska stanna och titta på föraren för ny instruktion.
Söksignal, en visselsignal som talar om för hunden att den ska söka innom ett litet begränsat område.
Working Test, förkortas WT och är en tävlingsform som är inofficiell och där dummies används. Alla moment som ingår i jaktprov kan finnas med men man gör uppgifterna på olika stationer och inte allt i ett svep.
Jaktprov, officiella och inofficiella prov för att testa retrieverns egenskaper. 3 klasser finns, nkl (nybörjarklass), ökl (öppen klass) och ekl, (elitklass). Hunden prövas i markeringsförmåga, dirigerbarhet, vattenarbete och sökförmåga.
Walk-up, en simulering av trampjakt. Man går på linje bredvid andra ekipage medan det skjuts och kastas dummies. Hundar och förare ska markera alla apporter men man turas om att låta hundarna hämta.

Lydnad
Lydnadsklass, finns 4 klasser, lkI, lkII, lkIII och elit.
Brukslydnad, ingår i bruksprov och finns i 4 klasser, appel, lägre, högre och elit.
Bruksprov, prov i de olika bruksgrenarna sök, spår, rapport och skydd.
Tandvisning, ingår i lkI och är ett tillgänglighetsprov. Domaren ska kunna titta på hundens tänder utan att den försvarar sig, ryggar undan eller hälsar överdrivet.
Fritt följ (FF), hunden ska gå fot, på vänstra sidan om föraren och helst titta upp på förarens ansikte i förflyttningar, svängar och halter i olika tempon.
Linförighet, samma som FF men med koppel på.
Fjärrdirigering, (kallas ofta för fjärren) hunden ska på kommando växla mellan sitt, ligg och stå med föraren på avstånd från hunden.
Utgångsställning, hunden ska vi start av alla moment sitta ”fot” vid förarens vänsta sida.
Platsliggning, hunden ska ligga ner ett visst antal minuter bredvid andra hundar och med föraren på ett visst avstånd.
Platsläggande, hunden ska under fotgående lägga sig ner på kommando medan föraren fortsätter framåt.
Sändande med sällande, läggande och inkallning, kallas för rutan och går ut på att man sänder hunden till mitten av fyra koner ställda i en fyrkant där konerna utgör hörnen. I lkII ska hunden endast springa till rutan och ställa sig.
Vittringsapportering, hunden ska bland 5 likadana pinnar välja ut den som föraren har hållt i och apportera den.

Bruksträning
Figurant, kallas även figge och är en person som hunden ska söka rätt på i skogen när man tränar t ex sök.
Sökrulle, en slags apport som hunden har fäst i sitt halsband. När hunden hittar en figurant ska den ta apporten i sin mun och springa tillbaka till föraren.
Tjänstetecken, ett skynke som hunden bär för att visa att den är i arbete.
Markering, hunden markerar för föraren att den hittat någon i skogen med hjälp av sökrulle eller att den stannar hos figuranten och skäller tills föraren kommer.
Påvis, om hunden markerat med sökrulle att den hittat någon i skogen ska föraren koppla hunden och kommendera den att visa var figuranten finns.
Sökruta, ett område där det ligger figuranter utplacerade. Innan övningen börjar vallar man av området genom att gå omkring så att hunden inte ska kunna spåra sig fram till figuranterna.